Memurun Sesiyiz
» 
2013 yılı içinde İl Eğitim Denetmen Yardımcılığı Sınavı
a aa
Tarih : 03 Eylül 2013 0:32
2013 yılı içinde İl Eğitim Denetmen Yardımcılığı Sınavı
reklam

Müfettiş yardımcılığına atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 7 – (1) Müfettiş yardımcılığına atanacaklarda aranacak şartlar şunlardır:

a) En az dört yıl süreli yüksek öğrenim mezunu olmak.

b) Başvuru tarihinde Bakanlık kadrolarında çalışıyor olmak.

ç) En az üç yılı Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında olmak üzere toplam en az sekiz yıl öğretmenlik hizmeti bulunmak.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen sekiz yıllık sürenin hesabında resmi eğitim kurumları ve özel okullarda yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler ile askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin bu süreleri birlikte değerlendirilir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

İl Eğitim Denetmenleri

MADDE 41 – (1) İl millî eğitim müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Eğitim Denetmenleri Başkanlığında İl Eğitim Denetmenleri ve İl Eğitim Denetmen Yardımcıları istihdam edilir. İl eğitim denetmen yardımcıları, en az dört yıllık yüksek öğrenimi ve öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunan öğretmenler arasından yarışma sınavı ile mesleğe alınırlar. Bu görevde üç yıllık yetişme dönemini takiben yapılacak yeterlik sınavında başarılı olanlar il eğitim denetmeni kadrolarına atanır.
 

Eğitim Müfettişliği Yönetmelik Taslağına Göre Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavına Hazırlık Konularının Dağılımı
%25’i Millî Eğitim mevzuatı,
%20’si Öğretmenlik meslek bilgisi,
%25’i Özel alan bilgisi
%10’u Genel kültür
%20’si Bilgi Edinme Kanunu, Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, İl İdaresi Kanunu, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Devlet Memurları Kanunu
GENEL KÜLTÜR
MEB KANUNLARI
222 – İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU
1739 – MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU
3797 – MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
5580 – ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU
1702 – İLK VE ORTA TEDRİSAT MUALLİMLERİNİN TERFİ VE TECZİYELERİ HAKKINDA KANUN
4357 – HUSUSİ İDARELERDEN MAAŞ ALAN İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KADROLARINA, TERFİ,
TALTİF VE CEZALANDIRILMALARINA VE BU ÖĞRETMENLER İÇİN TEŞKİL EDİLECEK SAĞLIK VE
İÇTİMAİ YARDIM SANDIĞI İLE YAPI SANDIĞINA VE ÖĞRETMENLERİN ALACAKLARINA DAİR KANUN
DİĞER KANUNLAR
4982 – BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU
3071 – DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN
5442 – İL İDARESİ KANUNU
4483 – MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN
5018 – KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
657 – DEVLET MEMURLARI KANUNU
3628 – MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU
7201 – TEBLİGAT KANUNU
5816 – ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN
YÖNETMELİK VE YÖNERGELERMEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
MEB İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK
DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
MEB ADAY MEMURLARININ YETİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
ADAY MEMURLARIN YETŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ
ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLARDA YAPILACAK TÖRENLER YÖNETMELİĞİ
MEB KILIK KIYAFET YÖNETMELİĞİ
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK KIYAFETLERİNE DAİR YÖNETMELİK
MEB PERSONELİNİN AYLIKLA ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE
MEB TAŞIMALI İLKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
MEB OKUL KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ
MEB OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ
MEB DEMOKRASİ EĞİTİMİ VE OKUL MECLİSLERİ YÖNERGESİ
MEB İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ
ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
MEB REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUMLARIN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM
KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
MEB OKUL PANSİYONLARI YÖNETMELİĞİ
MEB PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK YÖNETMELİĞİ
MEB BAYRAK TÖRENLERİ YÖNERGESİ
OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ
MEB PERSONELİNİN İZİN YÖNERGESİ
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR
MEB DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
 

 

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ

 

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ
KONU TARAMA TESTİ
ÖĞRETİM MODEL, STRATEJİ, YÖNTEM ve TEKNİKLERİ
KONU TARAMA TESTİ
GELiŞİM PSİKOLOJİSİ
KONU TARAMA TESTİ
ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ
KONU TARAMA TESTİ
PROGRAM GELİŞTİRME
KONU TARAMA TESTİ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA
KONU TARAMA TESTİ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
KONU TARAMA TESTİ
ÖZEL ALAN BİLGİSİ

 

İLKÖĞRETİM 1-3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
İLKÖĞRETİM İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ
BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF UYGULAMASI
İLKÖĞRETİM 4-5. SINIFLAR FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
İLKÖĞRETİM 4-5. SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
İLKÖĞRETİM 1-5. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
İLKÖĞRETİM 1-5. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
GENEL KÜLTÜR

 

2709 – TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
GENEL ESASLAR
TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER
CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI
ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR
KONU TARAMA TESTİ
GÜNCEL KONULAR
Data Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavına Hazırlık
Kitabı 21 TL
www.datayayinlari.com

Data Yayınları

DİĞER SINAVLAR HABERLERİ

  • 2014 PYBS başvuru ve uygulama kılavuzu

   2014 PYBS başvuru ve uygulama kılavuzu

   2014 PYBS başvuru ve uygulama kılavuzu MEB tarafından düzenlenen Parasız Yatılılık Ve Bursluluk Sınavı (PYBS) Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu yayınlandı.PYBS başvuru kılavuzu bekleyen öğrencilerin merakla...

  • SBS'yi kökten çözecek 36 sınav ge...

   Toplantı sonucuna göre, 5. sınıfta merkezi sınav yapılmayacak. Öğrenciler 6, 7 ve 8. sınıflarda toplam 36 sınavdan sorumlu olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 16 ilde düzenlediği 'SBS arama...

  • Ortaöğretimde merkezi sınav uygulaması...

   Seviye Belirleme Sınavı'nın (SBS) bu sene son kez uygulanmasının ardından, bundan sonra ortaöğretime geçiş sisteminin nasıl olacağına ilişkin öneriler hazırlayan Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı...

  • PYBS Tercih (Yerleştirme) sonuçları

     PYBS Sonuçları Açıklandı. PYBS Sınavına giren öğrenciler aşağıdaki sorgulama ekranından sınav sonuç belgesini TC Kimliknumarasını girerek öğrenebilecektir. PYBS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN...

  • LYS Başvuruları Başladı…

   niversiteye giriş sınavlarının ikinci aşaması LYS'ye başvurular bugün başladı. Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) en az bir puan türünden 180 puan barajını aşan üniversite adayının katılacağı üniversiteye...

Bu habere hiç yorum yapılmamış.

GÜNÜN HABERLERİ

EN ÇOK OKUNANLAR